УСЛУГИ

Анализ

на състоянието на Информационните системи и сигурност и предлагане на мерки за оптимизирането им

Дигитализация

Услуги по дигитализация и гео-рефериране

Хидравлично Моделиране

на водопроводни и канализационни мрежи

Планиране

Оценка на състоянието на активите като основа за инвестиционно планиране