Система за Експлоатация и Поддръжка

Основни ползи за ВиК оператора:

  • По-ефективно управление на мрежата и услугите;
  • Управление на превантивна дейност – календар с планирани събития по определени активи (пример: ежемесечен преглед на помпа, ежегодно осоляване на кран и т.н.);
  • Авариен регистър и връзка аварии – активи: нанасяне на авариите в/у водопроводи, така че да се приоритизират по-лесно реконструкциите;
  • Връзка ГИС – диспечеризация: дейностите се планират не само в/у географски адрес, а и в/у конкретен ВиК актив

Единна точка за достъп до данните, свързани с оперативното управление по поддръжката и на авариите