AquaGIS

Решение за управление на мрежови активи на ВиК оператори.

AquaGIS съчетава функционалностите на една пълноценна ГИС система, но оптимизирана за нуждите на ВиК сектора.

Основни ползи за ВиК оператора
  • По-ефективно управление на мрежата и услугите
  • Консолидирана база данни на активите на дружеството
  • Обща среда за ГИС специалисти, проектанти, инженери по инфраструктурата и експлоатация, специалисти по управление на собствеността
  • Единна точка за достъп до данните
  • Прилагане на електронно управление
  • Намаляване на разходите /финансови и времеви/ при ремонтни дейности
  • Обмен и споделяне на информация с други дружества и регулаторни органи
  • Предоставени неограничени възможности за генериране на справки по различни сечения
  • Осигуряване на метаданни/услуги/данни по отношение на директива 2007/2/ЕО Inspire