BI (Business Intelligence) за ВиК

Решение за консолидиране на информацията от различни системи (GIS, Активи, Аварии, Мониторинг, SCADA, ERP, др.) и генериране на справки и анализи.