Billing and CIS (Customer Information System)

Основни ползи за ВиК дружеството:

Билинг/ Инкасо, управление на водомерното стопанство и клиентско обслужване

  • Ефективно управление и контрол на дейността по отчитане на водомери посредством PDA устройства, контрол в реално време, маршрутизация на инкасатори и динамична връзка с билинг платформата
  • Управление на водомерното стопанство посредством връзка межди модула за управление на активи и билинг системата
  • Повишаване на отчетността и на събираемостта
  • Връзка клиент (acount) – водомер (физически актив)
  • Управленски отчети – transaction report, aged-debt report, periodic variance анализ и др.
  • Връзка Billing – GIS: гео-позициониране на клиенти, локация на сградни отклонения и водомерни възли
  • Клиентска регистрация (през уебсайт) и нотификации

Връзка отчитане на водомери – дистанционно събиране на данни (AMI/AMR)