Ние сме вашият партньор
по пътя на
дигиталната трансформация

Download

Продукти и Решения

AquaGIS

Управление на активи

Експлоатация и поддръжка

Билинг и управление на клиенти

Управление на дела

Услуги

Дигитализация

Услуги по дигитализация и гео-рефериране

ХИДРАВЛИЧНО МОДЕЛИРАНЕ

на водопроводни и канализационни мрежи

Анализ

на състоянието на Информационните системи и сигурност и предлагане на мерки за оптимизирането им

Планиране

Оценка на състоянието на активите като основа за инвестиционно планиране

За Нас

През последното десетилетие информационните системи в ютилити сектора се промениха драстично. Фокусът се измести от хардуера върху софтуера, решенията станаха по-леки и интуитивни за ползване, част от тях мигрираха „в облака“, удобствата за крайните клиенти се увеличиха и все по-голяма част от процесите в едно ютилити дружество са обхванати от информационни решения.

Avexys е софтуерно – инженерингова компания с фокус върху ютилити сектора и големите индустриални предприятия. Ние сме експерти с богат национален и международен опит във внедряването на информационни системи, обхващащи целия бизнес цикъл на една ютилити компания и автоматизиращи процесите, течащи в нея с основна цел подобряване на нейните показатели, подпомагане на оперативното и управление, както и мениджърите във вземането на важни и бързи управленски решения.

Прилагаме най-съвременните методи и технологии за работа с интелигентни системи, обработка на големи масиви от данни (Big data), прилагането на Изкуствен интелект (AI), работа с различни сензори и датчици (IoT) и др.

Нашата мисия е да подпомагаме развитието на ютилити сектора с практични и работещи решения в сферите на управление на активите, повишаване на събираемостта, автоматизиране на отчетността, управление на екипите по поддръжката и много други.

Партнираме си с водещи местни и международни доставчици на оборудване и решения, подпомагащи изпълнението на нашата мисия.

Новини

„АВЕКСИС“ ООД спечели проект по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“, финансирана чрез Механизма за възстановяване и устойчивост

Дата на публикуване: 10.04.2023
Програма за развитие
На 10.04.2023г. „Авексис“ ООД подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG-RRP-3.004-2070-C01. Одобрената инвестиция е в размер на 360 000,00 лева и при 50% безвъзмездно финансиране. Целта на проекта е повишаване на ефективността на бизнес процесите, постигане на по-висока производителност, намаляване на оперативните разходи и оптимизиране на производствената верига. Проектът е със срок на изпълнение от 12 месеца и се финансира по Програма за икономическа трансформация чрез Националния план за възстановяване и устойчивост.

Търг

Дата на публикуване: 08.02.2024

В изпълнение на проект BG-RRP-3.004-2070-C01 Авексис ООД обявява процедура за избор на изпълнител с предмет:
Закупуване и внедряване на билинг информационна система.

За повече информация, моля вижте приложения файл

Нашите Партньори

Нашите Клиенти