Система за управление на съдебни дела

e-Дела е гъвкав и ефикасен софтуер за управление и обработка на съдебни производства по събиране на вземанията.
Той позволява удобна, лесна и максимално автоматизирана работа по делата, пълна проследимост на процеса и богати възможности за мониторинг, справки и анализи.

Основни предимства на решението са:

  • Централизация на информацията – цялата информация за едно производство на едно място;
  • Възможност за Интеграция с външни системи, като билинг/ инкасо, CRM и др.;
  • Автоматично Следене на срокове и задачи;
  • Автоматизирана подготовка на преписки за пакетно подаване чрез Единния Портал за Електронно Правосъдие;

• Адаптивност – възможност за конфигуриране по специфичния процес на ползвателя