Система за експлоатационен мониторинг

Мониторинг на данните от вход водомерни зони и големи потребители

  • въвеждане и управление на индикатори
  • проследяване на физически и търговски загуби
  • воден баланс

Автоматичен анализ на данни по предварително зададени показатели

  • проследяване на тенденции

Управление на събития

  • идентифициране и класифициране на събития
  • проследяване на продължителността на събитията

приоритизиране на събития