За Нас

През последното десетилетие информационните системи в ютилити сектора се промениха драстично. Фокусът се измести от хардуера върху софтуера, решенията станаха по-леки и интуитивни за ползване, част от тях мигрираха „в облака“, удобствата за крайните клиенти се увеличиха и все по-голяма част от процесите в едно ютилити дружество са обхванати от информационни решения.

Avexys е софтуерно – инженерингова компания с фокус върху ютилити сектора и големите индустриални предприятия.. Ние сме експерти с богат национален и международен опит във внедряването на информационни системи, обхващащи целия бизнес цикъл на една ютилити компания и автоматизиращи процесите, течащи в нея с основна цел подобряване на нейните показатели, подпомагане на оперативното и управление, както и мениджърите във вземането на важни и бързи управленски решения.

Прилагаме най-съвременните методи и технологии за работа с интелигентни системи, обработка на големи масиви от данни (Big data), прилагането на Изкуствен интелект (AI), работа с различни сензори и датчици (IoT) и др.

Нашата мисия е да подпомагаме развитието на ютилити сектора с практични и работещи решения в сферите на управление на активите, повишаване на събираемостта, автоматизиране на отчетността, управление на екипите по поддръжката и много други.

Партнираме си с водещи местни и международни доставчици на оборудване и решения, подпомагащи изпълнението на нашата мисия.